Вы находитесь: Главная » Архив сайта » О выполнении социальных программ в 2004 году

Про виконання соціальних програм у 2004 році
управлінням соціального захисту населення
та праці Одеської міської ради станом на 05.05.2004 року.

Подальший розвиток системи соціального захисту та соціального обслуговування населення міста Одеси спрямований на реалізацію пріоритетних завдань, визначених державною соціальною політикою, а саме подальше зростання доходів населення, підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення з одночасним поглибленням адресності надаваної допомоги незахищеним верствам населення.
В 2004 році загальний обсяг фінансування з бюджету міста за соціальними програмами запланований у розмірі 12 750,0 тис. грн. Фінансування заходів із соціального захисту населення з місцевого бюджету вперше побудовано за програмно-цільовим методом, управлінням соціального захисту населення були розроблені та реалізовані міські цільові програми з надання адресної допомоги, затверджені Одеською міською радою, а саме:

1. Програма "Дешевий хліб". За цією програмою допомогу у вигляді адресної дотації для придбання хлібобулочних виробів на суму 270,5 тис. грн. отримали 22 455 осіб, що обслуговуються структурними підрозділами УСЗНП.
Також, завдяки зазначеній програмі кожний громадянин міста зміг придбати протягом трьох місяців поточного року в 75 магазинах муніципальній дрібно-роздрібній торгівельній мережі два сорти хліба за соціально доступними цінами (хліб "Білий" за ціною 0,96 грн. та хліб "Переяславський" за ціною 1,04 грн.). Загалом з міського бюджету на заходи за програмою "Дешевий хліб" профінансовано 1 557 382,56 грн.
Для більш оптимальної реалізації цієї програми управлінням соціального захисту населення та праці всім підопічним були видані нові соціальні безконтактні картки, а в магазинах були встановлені нові термінали. Мережа магазинів, де малозабезпечені громадяни зможуть купувати хліб за допомогою соціальної картки, була розширена до 63 магазинів за рахунок включення до мережі павільйонів "Одеський коровай".
2. Програма надання допомоги у вигляді продуктів харчування та непродовольчих товарів. Згідно з цією програмою в місті Одесі щоденно отримують гаряче харчування 1400 підопічних структурних підрозділів УСЗНП в 5 столових благодійного фонду "Ветеран", кафе "Восток" та інших кафе та столових міста Одеси. Станом на 05.05.2004 р. безкоштовне гаряче харчування отримали 5467 підопічних на загальну суму 224620,74 грн. Підопічні територіальних центрів, інші малозабезпечені громадяни (усього 1 681 осіб) отримали продуктові набори на загальну суму 279 685,28 грн.
Для 950 ветеранів ВВВ, учасників оборони та визволення м. Одеси проведено 09.04.2004 року святкову зустріч, з врученням продуктових наборів, у приміщені Українського музично-драматичного театру ім. В. Василько.
Ветеранам, які знаходяться на обліку в структурних підрозділах управління та за станом здоров'я не мали змоги бути присутні на святковій зустрічі, продуктові набори вручені вдома соціальними працівниками.
Всього в святкових заходах присвячених 60-ї річниці визволення міста Одеси від фашистських загарбників прийняли участь 5806 ветеранів, на проведення свята витрачено 130538 грн.
3. Програма надання послуг та інших видів допомоги. При реалізації програми підопічні структурних підрозділів УСЗНП отримують різні види побутових послуг (банні, пральні, перукарські послуги, ремонт взуття, ремонт побутової техніки - телевізорів, холодильників, пральних машин) — усього 2885 осіб отримали допомогу у вигляді побутових послуг на суму 20,4 тис. грн., малозабезпеченим громадянам та тим, що опинились у скрутному становищі, була надана адресна грошова допомога на суму 98,7 тис. грн. На лікування або проведення хірургічних операцій була надана адресна грошова допомога на суму 109,4 тис. грн., в т.ч. надано матеріальну допомогу 7-ми громадянам, які за станом здоров'я потребують термінової допомоги на оперативне лікування за життєвими показниками, згідно розпоряджень міського голови, загальною сумою 52 935 грн.
Матеріальна допомога надавалась 37 дітям загиблих міліціонерів (щомісячно 100 грн.) та 75 сім'ям військовослужбовців, що загинули в Афганістані (щомісячно 120 грн.).
Надано послуг для малозабезпечених громадян по зубопротезуванню на суму 38 332,7грн.
Надано ритуальних послуг на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни на суму 188,1 тис. грн.
Надано матеріальну допомогу 10-ти громадянам, які опинились в складних життєвих ситуаціях, згідно розпоряджень міського голови, на загальну суму 23260 грн.
14 квітня 2004 року проведено чергове засідання Піклувальної ради управління: розглянуто 30 звернень громадян з різних питань.
Підготовлений наказ за рішенням Піклувальної ради від 24.03.2004 року протокол № 4 "Про надання матеріальної допомоги" на 61 чоловіка, підготовлений до підпису наказ за рішенням Піклувальної ради від 30.03.2004 року № 4 - на 45 чоловік.
Підготовлено 26 розпоряджень міського голови про надання матеріальної допомоги в особливих випадках та на операції за життєвими показниками на суму 21897 грн., направлено 9 доповідних записок на ім'я міського голови на суму 19963 грн.
Підготовлено 2 розпорядження з надання матеріальної допомоги на ремонт квартири інвалідам ВВВ на суму 21129 грн.
Підготовлено 15 розпоряджень по виділенню коштів на погашення заборгованості по оплаті за комунальні послуги, згідно рішень комісії Одеської міської ради з аналізу матеріального становища громадян.
4. Програма з надання дотацій населенню міста Одеси у сфері житлово-комунальних послуг. Протягом звітного періоду проводилося створення чи оновлення бази даних громадян, які мають право на отримання допомоги за цією програмою, формувався механізм надання допомоги. Малозабезпеченим громадянам була надана допомога на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг на суму 68,5 тис. грн.
5. Програма підтримки ветеранів Великої Вітчизняної війни до 60-річчя визволення міста Одеси від фашистських загарбників на 2004 рік. Управлінням соціального захисту населення та праці Одеської міської ради розроблена Міська цільова програма підтримки ветеранів Великої Вітчизняної війни до 60-річчя визволення міста Одеси від фашистських загарбників на 2004 рік, яка була затверджена рішенням Одеської міської ради від 17.12.2003 р. за № 2036-ХХІУ. За цією програмою передбачається надання адресної допомоги на компенсацію видатків щодо встановлення телефонів учасникам бойових дій, учасникам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".
Управлінням соціального захисту населення та праці складено списки учасників бойових дій та інвалідів війни для надання адресної допомоги на компенсацію видатків та локальних кошторисів на встановлення телефонів.
Укладені договори з шістьма телефонними операторами щодо встановлення телефонів інвалідам війни та учасникам бойових дій.
За програмою "Народний телефон", що здійснюється ТОВ "Фарлеп", 100 ветеранам війни надані сертифікати на безкоштовне встановлення телефону, з них, станом на 05.05.2004 року, встановлено вже 87 телефонів.
Телефонними компаніями, станом на 05.04.2004р., пільговій категорії громадян встановлено 275 телефонів.
1000 захисникам та визволителям міста Одеси від фашистських загарбників надана Стипендія Одеського міського голови на суму 80,0 тис. грн.
Виплачено матеріальну допомогу 460-ти учасникам оборони чи визволення м. Одеси по 100 грн. кожному, загальною сумою 46 000 грн. Підготовлено 3 розпорядження з надання матеріальної допомоги в особливих випадках ветеранам ВВВ загальною сумою 3060 грн. Підготовлено 2 розпорядження з надання матеріальної допомоги на ремонт квартири інвалідам ВВВ на суму 21129 грн.
На виконання Указу Президента України від 07.05.2001 р. за № 292/2001 р. "Про невідкладні заходи щодо прискорення погашення заборгованості із заробітної плати" управлінням соціального захисту населення та праці Одеської міської ради було підготовлено розпорядження Одеського міського голови від 09.04.2004 року за № 468-01р. "Про заходи щодо ліквідації протягом 2004 року заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах, в організаціях та установах міста Одеси", яким були затверджені заходи щодо ліквідації заборгованості із заробітної плати протягом 2004 року.
З початку року проведено 4 засідання міської робочої групи на які було запрошено 42 керівника підприємств, установ та організацій різних форм власності, які мали заборгованість із виплати заробітної плати на загальну суму 7 476,5 тис. грн.. Станом на 01.04.2004 року загальна сума заборгованості на вищезазначених підприємствах зменшилась на 829,5 тис. грн.. та складає 6 647,0 тис. грн.
Разом з Одеським міським управління УМВС в Одеській області були проведені спільні перевірки 9 підприємств міста Одеси щодо заборгованості з виплати заробітної плати на цих підприємствах. За результатами перевірок було порушено 5 карних справ по відношенню к керівникам цих підприємств.
На виконання заходів щодо проведення "Року здоров'я одеситів" управлінням соціального захисту населення та праці Одеської міської ради забезпечено контроль щодо безумовного виконання нормативів охорони праці будівників та дотримання техніки безпеки на 27 працюючих будівельних підприємствах шляхом проведення перевірок стану справ з цього питання.
Узагальнено щоквартальний звіт по виконанню заходів обласної програми зайнятості населення на 2004р. та по виконанню заходів щодо реалізації у 2004 році другого етапу Стратегії подолання бідності в Одеській області.
Управлінням соціального захисту населення та праці згідно розпорядження міського голови щодо проведення заходів з 18-ю річницею Чорнобильської катастрофи від 22.04.04р. № 524-01р:
- надані з 26.04.04р. по 30.04.04р продуктові набори 58 учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС, які знаходяться на обліку структурних підрозділів управління на загальну суму 1298 грн.;
- підготовлено розпорядження від 26.04.2004р №526-01р про надання одноразової матеріальної допомоги 60 вдовам та 8 дітям, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи по 150 грн. кожному на загальну суму 10200грн.
27 квітня 2004 року начальник управління соціального захисту населення та праці Одеської міської ради Тягай Л.І. разом з заступником міського голови - начальником фінансового управління Одеської міської ради Бедрегою С.М. прийняли участь в урочистому відкритті КУ "Міський геріотричний центр" (після проведеного ремонту) та вручили колективу цінний подарунок - кольоровий телевізор.
До управління надійшло 2 526 звернень громадян, направлено до різних інстанцій 2 190 відповідей.
Також, впродовж звітного періоду ведеться прийом громадян з питань субсидій, працевлаштування, отримання пільг та послуг.

Управління соціального захисту населення
та праці Одеської міської ради

Похожие публикации:

  1. Выборы депутатов в 2002 году.
  2. Конкурс для представителей СМИ «Золотое перо Одессы»
  3. Р І Ш Е Н Н Я №22

Отправить комментарий

You must be Logged in to post comment.

© 2010 Одесса-сити · Подписаться:НовостиКомментарии