Вы находитесь: Главная » Архив сайта » Постанова ЦВК

19 червня 2004 року №120

На підставі частини шостої статті 60 Закону України “Про вибори Президента України”, керуючись статтями 11, 12, 13 Закону України “Про Центральну виборчу комісію”, Центральна виборча комісія постановляє:
1. Затвердити Положення про середньозважений показник вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу в засобах масової інформації для проведення передвиборної агітації у 2004 році, визначений Центральною виборчою комісією разом з Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення та Державним комітетом телебачення і радіомовлення України (додається).
2. Опублікувати затверджене Положення в газетах “Голос України” та “Урядовий кур’єр”.

Голова Центральної виборчої комісії С. КІВАЛОВ

Додаток

до постанови Центральної виборчої комісіївід “ 19 ” червня 2004 року № 120

ПОЛОЖЕННЯ про середньозважений показник вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу в засобах масової інформації для проведення передвиборної агітації у 2004 році

Це Положення розроблено відповідно до частини шостої статті 60 Закону України “Про вибори Президента України”, статті 13 Закону України “Про Центральну виборчу комісію”, статті 21 Закону України “Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, пункту 7 Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України, затвердженого Указом Президента України “Про затвердження Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України” від 27 серпня 2003 року № 920/2003.

1. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:середньозважений показник вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу в засобах масової інформації для проведення передвиборної агітації (далі – середньозважений показник вартості одиниці друкованої площі (ефірного часу) – стала величина, яка не може бути змінена під час виборчого процесу і є обов’язковою для застосування засобами масової інформації усіх видів та форм власності, що зареєстровані на території України, при встановленні розцінок вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу для проведення передвиборної агітації;одиниця друкованої площі – 1/8 сторінки (шпальти) друкованого засобу масової інформації;одиниця ефірного часу – одна секунда ефірного часу;виручка від розповсюдження комерційної реклами – сума грошових коштів, фактично отримана засобом масової інформації на розрахунковий рахунок або (та) в касу за розповсюдження ним комерційної реклами.
2. Середньозважений показник вартості одиниці друкованої площі (ефірного часу) визначається як частка від ділення виручки засобу масової інформації від розповсюдження комерційної реклами на кількість одиниць друкованої площі (ефірного часу), фактично використаних для розповсюдження комерційної реклами.
3. Середньозважений показник вартості одиниці друкованої площі (ефірного часу) на 2004 рік розраховується засобом масової інформації за такою формулою:СЗП = В : К, де:СЗП – середньозважений показник вартості одиниці друкованої площі (ефірного часу) в засобах масової інформації для проведення передвиборної агітації у 2004 році;В – виручка засобу масової інформації від розповсюдження комерційної реклами за четвертий квартал 2003 року;К – кількість одиниць друкованої площі (ефірного часу), фактично використаних для розповсюдження комерційної реклами за четвертий квартал 2003 року.
4. При обчисленні відповідними засобами масової інформації середньозваженого показника вартості одиниці друкованої площі (ефірного часу) застосовуються дані за четвертий квартал 2003 року, крім випадку, передбаченого пунктом 5 цього Положення.
5. Засоби масової інформації, що зареєстровані після закінчення четвертого кварталу 2003 року, розраховують середньозважений показник вартості одиниці друкованої площі (ефірного часу) на підставі даних за весь період з початку їх діяльності. Розмір середньозваженого показника вартості одиниці друкованої площі (ефірного часу) таких засобів масової інформації не може перевищувати розмір середньозваженого показника вартості одиниці друкованої площі (ефірного часу) відповідно газети “Голос України”, Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії України, розрахованого відповідно до цього Положення.
6. Засоби масової інформації можуть розрахувати середньозважений показник вартості одиниці друкованої площі (ефірного часу) окремо для робочих днів і окремо для вихідних та святкових днів, а також окремо для різних за кількістю потенційної аудиторії ефірного часу чи друкованої площі. Кількість потенційної аудиторії визначається засобами масової інформації самостійно, виходячи з таких показників як часові проміжки мовлення електронного (аудіовізуального) засобу масової інформації (“прайм-тайм”, інші години), місце розміщення в друкованому засобі масової інформації (на першій і останній сторінці, на інших сторінках) та поліграфічне виконання (у звичайному поліграфічному виконанні, в особливому поліграфічному виконанні) тощо.
7. Розцінки вартості одиниці друкованої площі (ефірного часу) для розміщення матеріалів передвиборної агітації під час виборів Президента України 2004 року встановлюються відповідними засобами масової інформації у розмірі, який не може перевищувати середньозважений показник вартості одиниці друкованої площі (ефірного часу).
8. Електронні (аудіовізуальні) засоби масової інформації усіх форм власності зобов’язані не пізніш як 2 липня 2004 року надіслати до Центральної виборчої комісії:1) розцінки вартості одиниці ефірного часу;2) розрахунок середньозваженого показника вартості одиниці ефірного часу та копії документів, які підтверджують відомості, наведені у розрахунку, та на підставі яких проводився такий розрахунок.
9. Електронні (аудіовізуальні) засоби масової інформації усіх форм власності зобов’язані не пізніш як 2 липня 2004 року опублікувати в друкованих засобах масової інформації розцінки вартості одиниці ефірного часу.Електронні (аудіовізуальні) засоби масової інформації, які ведуть мовлення на загальнонаціональних каналах, здійснюють таку публікацію в газетах “Голос України” та “Урядовий кур’єр”, регіональні та місцеві телерадіокомпанії – у відповідних регіональних та місцевих державних і комунальних друкованих засобах масової інформації.

Секретар Центральної виборчої комісії В. ЗАВАЛЕВСЬКА

Похожие публикации:

  1. Конкурс для представителей СМИ «Золотое перо Одессы»
  2. Р І Ш Е Н Н Я №22
  3. Заявление на регистрацию для участия в выборах

Отправить комментарий

You must be Logged in to post comment.

© 2010 Одесса-сити · Подписаться:НовостиКомментарии